Informácie pre zamestnancov U-Shin Slovakia:

 

Vážení zamestnanci,

o každej zmene a ďalších opatreniach Vás budeme aj naďalej včas informovať, prostredníctvom Vašich nadriadených a tejto webovej stránky.

Chráňte si svoje zdravie, to je dnes najdôležitejšie!

Dodržiavajte všetky vládne nariadenia a opatrenia našej spoločnosti! Aby sme sa opäť všetci spolu mohli stretnúť o tých pár dní či týždňov keď sa táto nočná mora s pandémiou skončí.