Systémy manažérstva

U-Shin Slovakia s.r.o. Košice je výrobcom zámkových, uzamykacích, kľučkových systémov a osvetlenia zadného evidenčného čísla. Je zameraný na systémový prístup. Systémový prístup je dosahovaný prostredníctvom: Totálnej kvality prostredníctvom systému manažérstva kvality založenom na IATF 16949:2016, metodológii 5-tich smerov a U-Shin nástrojov Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prostredníctvom systému manažérstva BOZP založenom na OHSAS 18001:2007, metodológii 5-tich smerov a U-Shin nástrojov rešpektujúc pritom legislatívne požiadavky Slovenskej republiky, Ochrany životného prostredia prostredníctvom systému manažérstva životného prostredia založenom na ISO 14001:2015, metodológii 5-tich smerov a  U-Shin nástrojov rešpektujúc pritom legislatívne požiadavky Slovenskej republiky.

POLITIKA KVALITY

POLITIKA BOZP

POLITIKA OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA